Klauzula informacyjna RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Mrózek Michał AUTO SERWIS MRÓZEK ul. Rybnicka 14G, 44-335 Jastrzębie Zdrój.


2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia.


3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.


5.Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla firmy, w tym firmom świadczącym usługi rachunkowe, informatyczne, usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.


6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.


7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat lub wynikający z przepisów prawa.


scroll up